จุดเริ่มต้นของการวางแผนกลยุทธ์คือการรู้จัก ลูกค้า

กลยุทธ์ธุรกิจ บทความ โดย ที่ปรึกษาการตลาด แนะนำเฟรมเวิร์กที่จะช่วยให้คุณรู้จักลูกค้าของตัวเองได้มากยิ่งขึ้น นั่นก็คือกลยุทธ์ 3C

“จุดเริ่มต้นของการวางแผนกลยุทธ์คือการรู้จัก ลูกค้า” 
คำคมbigdream

วันนี้เรามี Farmwork ในวิชากลยุทธ์ 101 ของ NORMTHING ให้ทุกท่านได้เข้าใจจุดเริ่มต้นในการวางกลยุทธ์มากขึ้นครับ นั้นก็คือ เฟรมเวิร์ก ที่ชื่อว่า 3C

3C คือการวิเคราะห์ stakeholder หรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในธุรกิจเราแบบง่าย ๆ ครับโดยเราจะพุ่งเป้าไปที่ 3C หลัก ๆ คือ 

  • Customer ลูกค้าของธุรกิจเราครับ
  • Competitor คู่แข่งของธุรกิจเรา (เน้นทางตรงเป็นหลักก่อน จากนั้นก็ค่อยวิเคราะห์คู่แข่งทางอ้อมครับ)
  • Company คือธุรกิจของเรานั้นเองครับ

การวิเคราะห์ 3C มีจุดประสงค์เพื่อเป็นการรวบรวมมุมมองทั้ง 3 ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงของธุรกิจ จากการวิเคราะห์ตรงนี้ เราจะได้ภาพของกลยุทธ์ให้เรารู้ว่าต้องทำอะไรต่อไปนั้นเองครับ

โดยการให้ความสำคัญควรให้ความสำคัญ C ไหนก่อน ?

คำตอบก็คือ C- Customer ลูกค้าของเรานั้นเองครับ จากนั้นก็จะเป็น C-Competitor คู่แข่งของเรา สุดท้ายเราก็จะมองที่ตัวเองครับ C-Company

การวิเคราะห์ ลูกค้า  ทำได้โดยวิเคราะห์ได้2แบบคือ 

1. ภาพรวมของลูกค้า ได้แก่ อัตราการเติบโตของกลุ่มลูกค้าว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นหรือลดลง ขนาดของตลาดว่าใหญ่พอที่ทำให้เราเข้าไปทำธุรกิจหรือไม่ การแบ่ง Segment ของลูกค้า (จำแนกลูกค้าเป็นกลุ่ม ๆ)

2. วิเคราะห์แบบเจาะจงไปที่พฤติกรรม ได้แก่ พฤติกรรมของลูกค้า ความต้องการของลูกค้า Inside ของลูกค้า ลักษณะเฉพาะตัวของลูกค้า หรืออาจจะทำ PERSONA ไปเลยก็ยังได้ครับ 

MEMO : หากธุรกิจเราดำเนินไปประมาณหนึ่งแล้วมีฐานข้อมูลลูกค้าแล้วเราสามารถนำข้อมูลมาช่วยในการวิเคราะห์และการวิเคราะห์นั้นจะแม่นยำมากขึ้นถ้าเรามีข้อมูลครับ

วิเคราะห์ คู่แข่ง ทำได้โดยการวิเคราะห์ข้อมูลของคู่แข่ง

เช่น จำนวนคู่แข่งที่มี ส่วนแบ่งทางการตลาด จุดแข็ง เอกลักษณ์เฉพาะตัว(จุดขายของคู่แข่ง) ทรัพยากรในการบริหาร กลยุทธ์ ความแตกต่างของคู่แข่ง

MEMO : หากเรากำลังจะเข้าตลาดใหม่ เราต้องดูว่าคู่แข่งแข็งแกร่งจนเราไม่สามารถได้ส่วนแบ่งของตลาดหรือไม่ รวมทั้งดู ปัจจัยภายนอกควบคู่ไปด้วย(โอกาส,อุปสรรค)

สุดท้ายการวิเคราะห์บริษัทของเรา 

คือการวิเคราะห์บริษัทของตัวเองอย่างรอบด้าน ว่ามีจุดแตกต่างสามารถทำอะไรได้บ้าง จุดแข็งจุดอ่อน เป้าหมายของธุรกิจ ทรัพยากรในการทำธุรกิจ หรือเป็นองค์กรที่เหมาะสมสำหรับการดำเนินธุรกิจหรือไม่

สิ่งที่ห้ามลืม

โดยส่วนใหญ่แล้วเรามักจะให้ความสำคัญกับบริษัทของตัวเองก่อนเสมอ แต่ที่จริงแล้ว ลูกค้า คือหัวใจสำคัญของการคิดกลยุทธ์แบบ 3C ดังนั้นสิ่งแรกที่ควรทำจึงเป็นการวิเคราะห์ ว่าบริษัทผลิตและส่งมอบสินค้าหรือบริการตามความต้องการของลูำกค้าคาดหวังได้หรือไม่?

จัดอีเว้นท์ การตลาด  ทำเว็บไซต์ ที่ปรึกษาการตลาด ทำSEO
รับความรู้ใหม่ ๆ ผ่านไลน์ | @normthing | https://lin.ee/4H8ZjDV

Leave A Reply